Temsilcilik İçin Gerekli Evraklar

Şirketler İçin
Vergi Levhası
Firma Yetkilisi Kimlik Fotokopisi
Ticaret Sicil Gazetesi
İkametgah Belgesi
İmza Sirküleri
Adli Sicil Kaydı
Faaliyet Belgesi
Şahıs Firmaları İçin
Vergi Levhası
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
İkametgah
İmza Beyannamesi
Elekse Kuruluşu Markasıdır