Instagram’da Satış Yapmak

Satış Sistemi kendi içinde tüm bileşenleriyle bir bütündür. Satış Gücü tüm sistemin doğru kurgulanması, doğru stratejiler ile yönetilmesi ve tüm bileşenlerinin etkin kullanımı ile kazanca dönen sonuçlarının ulaştığı noktadır. Şirket için gerçek bir güçtür.

Satış sisteminin bileşenlerinden birkaçı Müşteri İlişkileri Yönetimi, Müşteri Adayı Oluşturma Sistemi, Müşteri Dönüştürme Süreci, Pazar Canlı Veri Analizi, Şirket Satış Arayüzü İstatistikleridir. Satışın miktarsal büyüklüğünün yanında, tahsilat süreci ve müşteri geri bildirimlerine kadar tüm niteliksel başarıları da içermesi gerekir.

Bulunacak yaratıcı çözüm ve uygulamalardan istenen sonucu almak için sahayı, müşteriyi tanımak, müşteri adayı grubunun satın alma davranış motivasyonunu bilmek gerekir. Dolayısıyla iyi fikirler, doğru analiz ve ölçümle birleştiği zaman sonuca götüren başarıyı oluşturur.

Şirketlerin gerçek başarıyı yakalaması ancak büyümek ve karlılığı artırmak ile mümkün olur. Büyümek için ise sahadaki potansiyeli iyi ölçmek ve buna uygun bir satış yönetim sistemi kurmak ile mümkündür. Satış için zaman çok acımasızdır. Belirlenen saha potansiyeli sizi beklemez, mutlaka birileri tarafından karşılanır. Sahada potansiyeli olan ama yeterli “satış gücü” olmayan birçok şirket / marka o potansiyeli kaybetmiştir.

  • Potansiyel müşteriler bulmak, onları kategorilendirmek ve onlar hakkında bilgi toplamak
  • Karşınızdaki İnsanı Dinleyin
  • Rakipleri Tanıyın
  • Markanızın ve Firmanızın Sunumunu Yapın
  • Kendinize Yatırım Yapın

Rekabet edebilmek için rekabet edebilecek şartları oluşturmak gerekir. Rekabet bir savaştır. Kazanamayacağı savaşa giren komutan yenilmeye mahkûmdur. Şirket içi ve çevre etkileşimleriyle rekabet şartlarını en iyi sağlayan, en iyi rekabet üstünlüğü uygulamalarını oluşturan bu savaşı kazanacaktır.

Yeni dünya düzeninde savaşlar savaşılmadan kazanılıyor. Bunun kitabı da MÖ500 yılında Sun Tzu’nın Savaş Sanatı kitabı ile yazılmıştır. Kitabı en iyi anlayan komutan savaşı kazanır.

Tags: Etkili Satış

Elekse Kuruluşu Markasıdır